Tag Archives: thetastefood

ปัญหาที่มักพบได้บ่อยจากการใส่สายให้ อาหารสายยาง ทางหน้าท้อง

ปัญหาที่มักพบได้บ่อยจากการใส่สายให้ อาหารสายยาง ทางหน้าท้อง การให้อาหารทางสายยาง อาหารสุขภาพ เป็นการให้อาหารผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยที่กลืนอาหารเองไม่ได้ จึงจำเป็นต้องให้อาหารด้วยการใช้สายยางให้อาหาร ซึ่งการให้อาหารทางสายยางมักมีปัญหาและอุปสรรคมากมาย